વોર્ટેક્સ મિક્સર

  • China Manufacturer Laboratory Mini Vortex Portable Mixer

    ચાઇના ઉત્પાદક લેબોરેટરી મીની વોર્ટેક્સ પોર્ટેબલ મિક્સર

    વમળ મિક્સરમાં સરળ અને વિશ્વસનીય માળખું, સાધનનું નાનું કદ, ઓછી વીજ વપરાશ, ઓછો અવાજ વગેરેની વિશેષતાઓ છે અને તેનો ઉપયોગ બાયોકેમિસ્ટ્રી, જિનેટિક એન્જિનિયરિંગ અને દવા જેવી પ્રાયોગિક જરૂરિયાતોમાં વ્યાપકપણે થાય છે.લિક્વિડ-લિક્વિડ, લિક્વિડ-સોલિડ અને સોલિડ-સોલિડ (પાવડર) મિશ્રણ માટે, તે કોઈપણ પ્રવાહી અને પાઉડરને મિશ્રિત કરી શકે છે જેને ઉચ્ચ ઝડપે અને વમળમાં ઝડપથી મિશ્રિત કરવાની જરૂર હોય છે, અને મિશ્રણની ઝડપ ઝડપી, સમાન અને સંપૂર્ણ હોય છે.