સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર

  • OLABO પોર્ટેબલ ડિજિટલ UV-VIS સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર 752N

    OLABO પોર્ટેબલ ડિજિટલ UV-VIS સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર 752N

    અલ્ટ્રાવાયોલેટ-દૃશ્યમાન સ્પેક્ટ્રમ પ્રદેશમાં પદાર્થોનું ગુણાત્મક અને જથ્થાત્મક વિશ્લેષણ કરવા માટે આ ઉત્પાદન માઇક્રોપ્રોસેસર નિયંત્રણ તકનીકનો ઉપયોગ કરે છે.તે એક બહુહેતુક વિશ્લેષણાત્મક સાધન છે જે ઘણી વખત નિયમિત પ્રયોગશાળાઓમાં ઉપલબ્ધ હોય છે.