પ્રજનન સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર

પ્રજનન સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર એક આરોગ્ય સંભાળ સંસ્થા છે જે પ્રજનન સ્વાસ્થ્ય, આનુવંશિકતા અને પ્રીપોટેન્સી, જન્મજાત ખામીઓમાં હસ્તક્ષેપ, વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો અને વંધ્યત્વ પરની સારવારને લગતી સેવાઓ પૂરી પાડે છે.તે વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થા (WHO) ના માનવ પ્રજનન સ્વાસ્થ્ય, વંધ્યત્વ અને જાતીય સંક્રમિત રોગોના નિવારણ પ્રોજેક્ટ સાથે ભાગીદાર છે.

કાર્યપ્રણાલીના આધારે, કેન્દ્રને મુખ્યત્વે વિવિધ કાર્યાત્મક રૂમો સાથે બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે: પ્રયોગ તૈયારી વિભાગ અને પ્રયોગ અને વિશ્લેષણ વિભાગ.
પ્રયોગની તૈયારીનો વિભાગ ગર્ભના પ્રયોગોની તૈયારી માટે છે, દાખલા તરીકે શુક્રાણુ અથવા અંડાશય એકત્ર કરવા માટે છે.વિભાગમાં શુક્રાણુ એકત્ર કરવા માટેનો ઓરડો, ઓવમ એકત્ર કરવા માટેનો ઓરડો (નેગેટિવ-પ્રેશર રૂમ સહિત), લેપ્રોસ્કોપિક સર્જરી થિયેટર, એનેસ્થેસિયા રિકવરી રૂમ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

reproductive