વ્યક્તિગત રક્ષણાત્મક ઉત્પાદનો

  • OLABO ડિસ્પોઝેબલ ફેસ માસ્ક

    OLABO ડિસ્પોઝેબલ ફેસ માસ્ક

    તેનો વ્યાપક ઉપયોગ સામાન્ય વાતાવરણમાં, વપરાશકર્તાના મોં, નાક અને જડબાને ઢાંકીને પ્રદૂષકોને શ્વાસ બહાર કાઢવા અથવા છંટકાવ કરવાથી મોં અને અનુનાસિક પોલાણને અવરોધિત કરવા માટે થાય છે.

  • OLABO જૈવિક અલગતા ચેમ્બર

    OLABO જૈવિક અલગતા ચેમ્બર

    આઇસોલેશન ચેમ્બર દૂષિત વ્યક્તિ અથવા વસ્તુ અને ઓપરેશનલ ટીમ બંને માટે મહત્તમ સુરક્ષા અને ઓપરેશનલ સલામતી પ્રદાન કરવા માટે તેની પોતાની નકારાત્મક દબાણ ફિલ્ટરેશન સિસ્ટમથી સજ્જ છે.