નિકાલજોગ ફેસ માસ્ક

  • OLABO ડિસ્પોઝેબલ ફેસ માસ્ક

    OLABO ડિસ્પોઝેબલ ફેસ માસ્ક

    તેનો વ્યાપક ઉપયોગ સામાન્ય વાતાવરણમાં, વપરાશકર્તાના મોં, નાક અને જડબાને ઢાંકીને પ્રદૂષકોને શ્વાસ બહાર કાઢવા અથવા છંટકાવ કરવાથી મોં અને અનુનાસિક પોલાણને અવરોધિત કરવા માટે થાય છે.