જૈવિક અલગતા ચેમ્બર

  • OLABO Biological Isolation Chamber

    OLABO જૈવિક અલગતા ચેમ્બર

    આઇસોલેશન ચેમ્બર દૂષિત વ્યક્તિ અથવા વસ્તુ અને ઓપરેશનલ ટીમ બંને માટે મહત્તમ સુરક્ષા અને ઓપરેશનલ સલામતી પ્રદાન કરવા માટે તેની પોતાની નકારાત્મક દબાણ ફિલ્ટરેશન સિસ્ટમથી સજ્જ છે.