ઓટોમેટેડ સેમ્પલ પ્રોસેસિંગ સિસ્ટમ

  • ઓટોમેટેડ સેમ્પલ પ્રોસેસિંગ સિસ્ટમ BK-PR48

    ઓટોમેટેડ સેમ્પલ પ્રોસેસિંગ સિસ્ટમ BK-PR48

    BK-PR48 ઓટોમેટેડ સેમ્પલ પ્રોસેસિંગ સિસ્ટમ સ્વતંત્ર HEPA ફિલ્ટર સિસ્ટમથી સજ્જ છે, અને BK-PR48 ઓટોમેટેડ સેમ્પલ પ્રોસેસિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ જૈવિક સુરક્ષા કેબિનેટ સાથે થઈ શકે છે.ઢાંકણ ખોલવા/બંધ કરવા, વિતરણ કરવા, પ્રોટીનનેઝ K/આંતરિક નિયંત્રણ ઉમેરણ પૂર્ણ કરી શકે છે, એક સમયે 48 નમૂનાઓ સ્થાનાંતરિત કરવામાં માત્ર 16 મિનિટનો સમય લાગે છે, જે પ્રયોગશાળાઓને તેમની મોટા પાયે ન્યુક્લિક એસિડ શોધવાની ક્ષમતાઓને ઝડપથી સુધારવામાં મદદ કરે છે.